ข่าวสารหลักสูตรภาคสมทบ

SIBA College จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาภาคสมทบ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา […]

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ […]

SIBA College จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษานักศึกษา ภาคสมทบ และนักศึกษา SIBA International Programs ประจำปีการศึกษา 2561

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2559 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีและความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มการศึกษา

FacebookTwitterLine

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีและความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มการศึกษา

FacebookTwitterLine

Scroll Up