ฝ่ายธุรกิจและบริการ

ชื่อระเบียบRevisionวันที่มีผล
P-ธบ-001 งานพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์
 F-ธบ-005 แบบฟอร์มสมุดบันทึกรายงานประจำวันของหัวหน้าแม่บ้าน
1
0
17 ก.ค. 2561
1 พ.ค. 2561
P-ธบ-002 งานกำกับดูแลความสะอาดอาคารสถานที่
 F-ธบ-002 แบบฟอร์มการตรวจงานประจำวันของพนักงานทำความสะอาดรายวันอาคาร5
 F-ธบ-003 แบบฟอร์มการตรวจงานประจำวันของพนักงานทำความสะอาดรายวันอาคาร2,4,6
 F-ธบ-004 แบบฟอร์มใบรับแจ้งเรื่องความสะอาดอาคารสถานที่
 F-ธบ-101 แบบฟอร์มใบรับเรื่องแจ้งซ่อม
1
0
0
0
0
17 ก.ค. 2561
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
P-ธบ-003 งานบริหารการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
 F-ธบ-006 แบบฟอร์มตรวจเช็คครุภัณฑ์
1
0
17 ก.ค. 2561
7 ส.ค. 2561
P-ธบ-101 การบริหารซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
 F-ธบ-101 แบบฟอร์มใบรับเรื่องแจ้งซ่อม
1
0
17 ก.ค. 2561
1 พ.ค. 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X