วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA E-JOB

SIBA E-JOB

e-Job : งานพิเศษมีรายได้ระหว่างเรียน และงานประจำสำหรับนักศึกษาจบใหม่

คัดกรองงานดีๆ โดย สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ 02 939 3000 ต่อ 6602

Scroll Up

รับการแจ้งเตือนข่าวสารจาก SIBA College