วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

ร่วมงานกับวิทยาลัยฯ

ร่วมงานกับวิทยาลัยฯ

ร่วมงานกับวิทยาลัยฯ

***** ขณะนี้ยังไม่มีอัตราว่าง *****

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ …

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 939 3000 ต่อ 6612

Scroll Up

รับการแจ้งเตือนข่าวสารจาก SIBA College